Kész megoldások

InfoSoft Dev.&Cons.Ltd.

Banner
Banner
Print E-mail

Bankkártya kibocsátói és elfogadói rendszer

Cégünk az INFOSOFT Rendszerház Kft. mintegy 12 éves tapasztalattal rendelkezik kártya management rendszerek fejlesztésében, mind elfogadás, mind kibocsátás, mind tranzakció feldolgozás területén.

 Gyakorlati tapasztalataink alapján kezdtük el az CardInfo  (Integrált Kártyakibocsájtó és Elfogadó Rendszer) fejlesztését, melynek funkcionalitása lefedi a teljes kártya management folyamatot. Mára már több magyarországi bank (K&H Bank, Erste Bank, MKB) is használja a Cardinfo rendszer  moduljait . 

 

1 Általános felépítés:

A CardInfo rendszer moduláris felépítésű, így egyes moduljainak felhasználásával, testre szabásával a kártyamenedzsment folyamat minden területére gyors, hatékony megoldást kínál.


A CardInfo rendszer moduláris felépítését az alábbi ábra szemlélteti:

1.1       CardInfo kibocsátói modulok (CIM- CardInfo Issuer Modules)

2 A modulok általános ismertetése:

CardInfo kibocsátói modulok (CAM -CardInfo Issuer Modules)  

 • CIM_ISS (Issuer): Kibocsátói alapmodul: Jogosultság kezelés, Ügyféladatok nyilvántartása, karbantartása, meglévő kártyák, valamint a hozzájuk tartozó (kártyatörzs, számlatörzs, ügyféltörzs,) kezelése, igénylések feldolgozása, kártyaszámok generálása.  Dokumentum  kezelése.
 • CIM_PRS: Megszemélyesítő modul: HSM modul, PIN igénylés, gyártás. Visszaigazoló fájl betöltése, feldolgozása. Kártya megszemélyesítő fájl előállítása.
 • CIM_ORD (Order): Igénylő modul: igénylések rögzítése, lekérdezése jóváhagyása. (Amennyiben a kártyaigényléseket nem egy külső rendszer biztosítja.)
 • CIM_CYCLE: Kártya és plasztik életciklusának követése a megszemélyesítéstől a megsemmisítésig. Plasztik leltár stb.
 • CIM_BASE24: Interfész modul, ami a Base24 rendszerrel való kommunikációt biztosítja. Egyenleg átadása az authorizációs rendszereknek(CAF, PBF előállítás stb.,), és fogadásuk a számlavezetőktől. Authorizácios log (TLF/PTLF) kezelése
 • CIM_TRN:  Kibocsátói tranzakciók (incoming, onus) kezelése. Tranzakciók átadása a számlavezetőknek.
 • CIM_AUTH: Online authorizációs modul: Egyenleg lekérdezése a megfelelő (számlavezető ) rendszerből, válaszüzenet generálása, ( hold kezelés, egyenleg kezelés  stb.).

CardInfo elfogadói modulok (CAM -CardInfo Acquierer Modules)

 • CAM_ACQ: Elfogadói alapmodul, jogosultság kezelés (alaptáblák, audit táblák stb.).
 • CAM_MRC: Kereskedői modul ami magában foglalja a kereskedői adatok, terminalok, location-ok karbantartását
 • CAM_DEV: Kereskedőkhöz tartozó eszközök nyilvántartása, szerviz igények bejelentése a külső szállítónak, és szállítói számlák ellenőrzése.
 • CAM_MRCSM: Kereskedői szerződések rögzítése, az ügynöki (referens) munka nyilvántartása.
 • CAM_TRN: A kereskedői tranzakciók feldolgozása, továbbítása (SAP, outgoing, onus továbbítás), stb.
 • CAM_BASE24: Interfész modul, ami a Base24 rendszerrel való kommunikációt biztosítja. Kereskedők, terminálok adatainak automatikus online továbbítása a Base24 rendszereknek.

CardInfo kibocsátói és elfogadói modulok (CM -CardInfo Modules)

 • CM_TRN: Tranzakciók életének nyomon követése, ill. megfelelő ügyintézői beavatkozás biztosítása a tranzakciók életébe.
 • CM_RIP: Üzletági statisztikák készítése. Elszámolást könnyítő lekérdezések, összefuttatások stb.
 • CM_LOY: CardInfo Hűségprogram pontgyűjtő (Loyality) modulja. A modul segítségével lehetőségünk van pontokat adni bizonyos tranzakciókhoz. A rendszer kezeli a hűségszámlák egyenlegét is.
 • CM_VISA: Visa IC Modul : VISA incoming/outgoing tranzakciók kezelése, életciklusuk nyomonkövetése, módosítása 
 • CM_EUPOPAY: EuroPay IC Modul: EUROPAY incoming/outgoing tranzakciók kezelése, életciklusuk nyomon követése, módosítása,
 • CM_EXT: Külső rendszerekhez kapcsolódó modul. Az egyes modulok használhatók az alapmodul nélkül is. Az alapmodul feladatait ez esetben egy „külső” kártyarendszer látja el. Jelen modul a külső kártyarendszerhez történő illesztést végzi.
2 A modulok leírásai

2.1 CMSBASE: Alapmodul

Alapmodul tartalmazza az igénylések, kártyák, számlák, ügyfelek, felhasználók karbantartását.

•Igénylés alapú
•Kártya státusz kezelés
•Beazonosított ügyfél, számla alapú muködés
•Beépített jogosultság kezelés
•Ügyfél, számla, kártya adatok karbantartása

2.2 CMSORD: CMS Igénylõ modul

Kártyaigénylési folyamat megvalósítása az adatbázis interfészen illetve a felhasználói felületen kapott adatok alapján:

•Új igénylések rögzítése
•Kártyaszám generálás
•Igénylési adatok ellenõrzése

2.3 CMSISS

Kibocsátó modul, amely a kártyakibocsátáshoz szükséges folyamatokat tartalmazza.

•kártyák kibocsátása
•szükséges adatok biztosítása az autorizációs rendszer felé
•kártyatranzakciók feldolgozása, jutalékszámítás
•számlaegyenlegek frissítése
•Tranzakció feldolgozás
•Autorizációs log betöltése autorizációs rendszer felol
•Autorizációs rendszer felol érkezo autorizációs log fájl betöltése (BASE24 esetén TLF, PTLF).
•Base24 interfész: Autorizációs rendszer felé küldendo kártya törzsadat fájl eloállítása (BASE24 esetén partial illetve full CAF fájl).
•Tranzakciók feldolgozása, jutalékszámítás: Autorizációs adatok feldolgozása, kártyatranzakciók létrehozása, kereskedoi jutalék számítása, számla egyenlegek módosítása.
•Kereskedoi tranzakciók továbbítása: Kereskedoi tranzakciókat (kereskedore összegezve) tartalmazó fájl eloállítása a Megrendelo kereskedo kifizeto rendszere felé.
•Kereskedoi kivonatok eloállítása nyomtatható dokumentum formátumban (Pl. PDF, DOC).
•számla, alszámla egyenleg növelése
•PIN igénylés fájl eloállítása
•PIN gyártás visszaigazoló fájl betöltése, feldolgozása
•kártya megszemélyesíto fájl eloállítása
•kártya megszemélyesítés visszaigazoló fájl betöltése, feldolgozása

2.4 CMSMRC

Elfogadói kereskedoi modul. A kereskedok nyilvántartását tartalmazza.
Funkciók:
•kereskedo törzsadatok megtekintése
•kereskedoi jutalékok hozzárendelése, módosítása, törlése
•kereskedoi kivonat adatok kezelése
•terminálok felvitele, kereskedohöz rendelése
•terminál törzsadatok módosítása, terminál megszüntetése
•kereskedoi tranzakciók megtekintése
kereskedoi tranzakciók autorizációs adatainak megtekintése

2.5 CMSINT: Interfész modul(ok)

A rendszer képes alapvetoen interfészek segítségével kommunikál a külso rendszerekkel. Az interfészeket alapvetoen két fo csoportba soroljuk:

•INT: A rendszer belso interfészei: Alapvetoen a rendszer és a megjeleníto réteg közötti kommunikációt értjük. Mivel a rendszer megjelenési formája ügyfelenként változó, ezt a réteget ügyfelenként kell megvalósítani. Alapvetoen j2ee technológiát használunk megjelenítésre (BEA, Oracle oc4j, BEA, IBM Websphere), de elofordult hagyományos technológia is (Visual Basic). A kommunikáció ez esetben XML alapú Webszervízek segítségével történik. Felület integráció szükséges a banki elvárásoknak megfeleloen (Pl: KH- EBA, Erste-Elotét )

•EXT: A rendszer külso interfészei: A rendszer képes külso kártyakibocsátó rendszerhez kapcsolódni. A jelenleg megvalósított interfészek:
•ACI-CMS interfész: BULK interfész, visszaigazolások fogadása
•CAMS interfész: NFR file eloállítás, visszaigazolások bedolgozása

•BANK:Banki számlavezeto rendszer interfész: replikációk(ügyfél, sz ámla), SAP feladás stb. Interfész

2.6 CMSSKOV: CMS plasztik szállítmányozási modul

Szállítmányköveto modul ( ld. doksi.)

2.7 CMSLOY

Loyality modul ( ld. doksi.)

2.8 CMSRIP

CMS riport ( ld. doksi.)
Lekérdezo, riportoló, egyezteto modul (ld. külön doksi)

2.9 CMSGUI

Felhasználói felület fejlesztése az CardInfo rendszer kibocsátói funkcióinak eléréséhez. A felületrol az alábbi funkciók hajthatók végre:
•ügyfél felvitele (számlatulajdonos, kártyabirtokos)
•ügyfél adatmódosítás
•kártyaigénylés, lekérdezése
•kártya számlához rendelése
•kártya adatok módosítása
•kártya státusz kezelése
•ügyfél felvitele (számlatulajdonos, kártyabirtokos)
•ügyfél adatmódosítás
•ügyfél megszüntetése
•számla, alszámla létrehozása
•kártyaigénylés, kártya számlához rendelése
•kártya adatok módosítása
•kártya státusz kezelése (blokkolás, tiltás, megszüntetés, stb.)
•PIN újragyártás
•számla, alszámla egyenleg megtekintése, módosítása
•kártyatranzakciók adatainak megtekintése
•kártya autorizációs adatainak megtekintése