Nyomtatás

Egységes (GIRO/VIBER) átutalási rendszer

EGIRO –rendszer a számlavezetõ rendszert egészíti ki z Magyarországon használatos átutalási rendszer(ek) (GIRO, VIBER) követelményeivel. Az Egységes GIRO átutalási rendszer moduláris felépítésû. Az egyes moduloknak más-más a funkcionalitása.

Jelenleg a rendszer modulokból áll. (Természetesen az egyes funkciók külön-külön is bevezethetők, de a fenti funkciókhoz kapcsolódó egyedi megoldások alkalmazása is lehetséges, amely következtében a funkciók szorosabban integrálhatók a számlavezető rendszerbe.)

 

 

1. GIRO alapmodul

•Felhasználók karbantartására szolgál. A modulban lehetőségünk van új felhasználó létrehozására, törlésére stb.
•Törzsadatok karbantartása: Átfordítási tábla, Hitelesítõ tábla, banki tábla beolvasása stb.

2. CLIRING, NONCLIRING modul

•Tranzakciók küldése
•Tranzakciók fogadása
•Tranzakciók felfüggesztése
•Tranzakciók jóváhagyása

3. UGiro modul

•Tartalmazza a banki számlavezetõ rendszer illesztését/ kiegészítését a Csoportos beszedési és átutalási rendszernek megfelelõen
•Csoportos beszedések fogadása, ellenõrzése, életútjának kezelése.
•Csoportos beszedések életútjának követése, lejárt teljesítések listája, beszedések visszautasítása stb.
•Csoportos átutalások fogadása
•Csoportos beszedések továbbítása: A számlavezetõ rendszerben kezdeményezett csoportos beszedések továbbítása a GIRO formátumnak megfelelõen.
•Csoportos átutalások továbbítása: A számlavezetõ rendszerben kezdeményezett csoportos átutalások továbbítása a GIRO formátumnak megfelelõen.
•Csoportos átutalások kezdeményezése: A rendszer képes az automatikus tételek generálására. (pl. minden hónap 05-én automatikus beszedés indítása: ügyfél->a Multicash->UGIRO )
•Csoportos átutalások teljesítése: A csoportos tranzakciók kezelésének ügyfél része. Ez a modul a „saját ügyfelünk”számára érkezett beszedéseket és átutalásokat is kezeli. A modul segítségével egy beszedés teljesíthetõ,. visszautasítható, stb. Teljesítés esetén ellenõrizni kell, hogy az ügyfelünk adott-e ilyen felhatalmazást. Teljesítés esetén a rendszer automatikusan megképzi a teljesítõ tranzakciót, amelyet megfelelõ formájában elindít a számlavezetõ rendszerbe, sikeres visszaigazolás esetén pedig GIRO formátumban elindítja –a többi tétellel együtt- a GIRO rendszer fele.
•Törzsadatainak karbantartása (amelyek lehetséges beszedõket, beszedõ bankokat, átutaló bankokat, stb. tartalmazzák.), nyomtatása.
•Kézi rögzítés, Formátum ellenõrzés: A modulhoz kapcsolódó szolgáltatói felület segítségével lehetõvé válik a csoportos átutalási megbízások kézi felvitele, valamint ellenõrzése a szolgáltatónál. Formátum ellenõrzés: A szolgáltatók által –más rendszerrel elkészített-csoportos átutalás/beszedés állományok ellenõrzése (a törzsadatok alapján) továbbítása a számlavezetõ rendszer fele, a kapcsolódó csoportos Beszedési/Átutalási megbízások továbbítása a GIRO fele.

4. UGMandate felhatalmazás kezelõ modul

•A modul segítségével lehetõvé válik, az esetleges hibák már a szolgáltatónál kiderüljenek, és már „ellenõrzött adatok”kerüljenek a bankba.
•Csoportos felhatalmazás és beszedés kezelõ modul.
•A rendszer mind a szolgáltatói mind pedig a beszedési oldalon képes a meghatalmazások kezelésére.
•Kezdeményezõ oldal állapotai: 1. Rögzített (küldött) 2 Jóváhagyott 3 Indítás kezdeményezve (FELHBE) 4 A giro által elfogadott (FELHAC) 5 A giro által visszautasított (FELHAC) 6 A partner által visszaigazolt (FELHOK) 7 A partner által visszautasított (FELHOK)
•Fogadó oldal: 11 Beolvasott jó (fogadott) (FELHKI) 12 Beolvasott hibás(az ellenõrzés által hibásnak minõsített) 13 Visszaigazolás elõtti 14 Visszaigazolás/visszautasítás kezdeményezve (FELHAP) 15 Fogadás visszaigazolva (FELHNA) 16 Visszaigazolás GIRO általi visszautasítása (FELHNA)
•A rendszer által kezelt üzeneteket tartalmazza az alábbi ábra:

 

5. Számlavezetõ rendszer interfész modul

•Egyedileg kialakított modul, amely képes különbözõ formátumú interfész üzenetek elõállítására.
•Minimális fejlesztéssel bármilyen számlavezetõ rendszerhez illeszthetõ.

6. VIBER interfész modul

•VIBER –Valós Idejû Bruttó Elszámolási Rendszer: A banki számlavezetõ rendszer illesztése a VIBER rendszerhez.
•Az illesztés során az alábbi S.W.I.F.T. üzenetformátumokat kezeli a rendszer:
•Fizetési üzenetek: Ügyfél tételek (MT100) Bank to bank átutalások (MT202)
•Értesítési üzenetek: Terhelési értesítés (MT900) Jóváírási értesítés (MT910) MT298-as és MT920, MT941, MT942, MT950 S.W.I.F.T üzenetek.