Nyomtatás

Integrált megoldás lízingcégek részére

A Lízinfo Szolgáltatás a modern lízingiroda elengedhetetlen kelléke, amely a korszerû számítástechnika seg ítségével lehetõvé teszi, hogy:

•a lízingfolyamatok hatékonyan, a legkevesebb emberi erõforrást felhasználva mûködjenek,

•a vezetés a szerzõdésállományról minden pillanatban a legfrissebb adatokkal rendelkezzen,
•a vevõk elégedettsége a pontos, naprakész adatok által nõjön,
•a rutinszerû, gépies feladatok ne az értékes emberi munkaerõre háruljanak.

A Lízinfo Szolgáltatás tehát egy szoftverrendszer, amely a Navision Vállalatirányítási rendszerrel együttmûködve egy lízingcég teljes üzleti folyamatát lefedi. A nevében is szereplõ„szolgáltatás”megjelölés azt jelzi, hogy nem egyszerûen egy programról van szó, amely vagy jól mûködik, vagy nem (a gyakorlati tapasztalatok ez utóbbit valószínûsítik), hanem egy szolgáltatásról; azaz a terméknek része a folyamatos követés, az új igényekhez, környezeti feltételekhez (pl. jogszabályi változások) történõ alkalmazkodás.

 

1. A Lízinfo Szolgáltatás jellemzõi

•Könnyû kezelhetõség, interaktív help
•Nagy adatbiztonság
•Több cég egyidejû kezelése
•Országos hálózat esetén egyenrangú vidéki fiókok,: azonnali adatelérés
•Szolgáltatás jelleg, ezáltal többéves biztonságos használat
•A teljes lízingfolyamat lefedése
•Maximális automatizáltság
•Az adatokhoz csak az arra kijelölt személy férhet hozzá
•Összetett lekérdezések
•Számítástechnikai tanácsadás
•Teljeskörû felhasználói, fejlesztõi dokumentáció, amely alapján a szoftver auditálása megoldható.

A Lízinfo Szolgáltatás funkcionalitása
A szoftver az alábbi, egymástól független modulokból épül fel:

 

2. Szerzõdés kezelés

Ide tartozik minden szerzõdéshez kapcsolódó nyilvántartás:
•kérelmek rögzítése,
•kérelmekhez tartozó kalkuláció elõállítása,
•a kamatszámítási módszerek (angol, német, francia, napra pontos) paraméterezhetõek
•kérelem automatikus, vagy kézi elbírálása,
•szerzõdés szövegének automatikus generálása (típusszerzõdések alapján) és nyilvántartása (teljes beépített dokumentum iktató rendszer).
•partnerek adatainak karbantartása (ügyfél, szállító, biztosító, szerviz, stb.),
•szerzõdéshez tartozó tárgyak (pl. ingatlan, gépjármû, stb.) adatainak karbantartása,
•kamatláb változás esetén a szerzõdésállomány automatikus átszámítása.

3. Refinanszírozás
A szerzõdéseinket finanszírozó hitelek, faktorok adatait tartalmazza
•finanszírozási szerzõdés ütemezése az eredeti szerzõdés alapján,
•szerzõdés szövegének nyomtatása,
•kamatláb változása miatti átszámítás,
•refinanszírozásra vonatkozó lekérdezések.

4. Biztosítás
Ebben a modulban az egyes biztosításokat kezelhetjük, úgymint:
•kötelezõ gépjármû felelõsség-biztosítás,
•casco,
•életbiztosítások,
•egyéb kiegészítõ biztosítás.

5. Számlázás

Itt kezelhetjük a cég számlaforgalmát. Pl.:
•számlák kiállítása bérletrõl, lízingrõl (pl. tõkeszámla kiállítás),
•üzemi számlák rögzítése,
•továbbszámlázandó bejövõ számlák rögzítése,
•forint alapú számla kiállítása devizás kalkuláció alapján a napi árfolyamok figyelembe vételével.

6. Pénzügy
•szállítói számlák pénzügyi teljesítése,
•kintlévõségek kezelése (felszólító levelek, listák, késedelmi kamat meghatározása),
•pénzmozgások és gazdasági események automatikus és kézi egymáshoz rendelése (pl.: az ügyfél melyik számlát fizette már ki),
•az új csoportos (UGIRO) beszedési és felhatalmazási rendszer kezelésével az inkasszó egyszerûen megoldható.

7. Munkatársak, fiókok, jutalék
•munkatársak, fiókok adatainak nyilvántartása,
•munkatársak jogainak meghatározása (ki mit csinálhat a számítógépes rendszerben),
•jutalékok kiszámítása a munkatárs által kötött szerzõdések számából, értékébõl, nyereségébõl, stb.

8. Controlling
Számos lekérdezés elõállítása történhet itt. Pl.:
•ÁFA bevallások (ÁFÁ-s és nem ÁFÁ-s tevékenységek szerinti arányosítás)
•egyéb adóhatóság és más hatóságok felé történõ adatszolgáltatás,
•iparûzési adó telephely szerint megosztva,
•jövedelmezõségi és egyéb üzleti kimutatások, pl.: cash-flow, net worth, nyereség, bevétel, szerzõdésszám, stb. megoszlása, fiókonként, munkatársanként, cégenként, szerzõdés típusonként, stb.,
•fokönyvbõl elõállítható adatok (mérleg, eredménykimutatás, stb.),
•tárgyi eszközök, kintlévõségek, egyéb analitikus nyilvántartáson alapuló kimutatások.
•Igény szerint további listák, jelentések elõállítása.

9. Fõkönyv
•kettõs könyvvitelre alapuló teljes fõkönyvi rendszer, (vagy már meglévõ könyvelõ rendszerhez való illesztés)
•tárgyi eszköz nyilvántartás,
•automatikus könyvelés,
•díjak, kamat automatikus elhatárolása.

10. Internet - World Wide Web
•az adatbázis adatai az Interneten is elérhetõvé tehetõk.
•ez lehetõvé teszi az ügyfelek számára, az online módon elérés. (pl. meg tudják nézni, hogy beérkezett-e az átutalt pénzük, vagy azt, hogy mekkora a következõ hónapban a fizetendõösszeg.)
•az adatok jelszóval és a legkorszerûbb titkosítási eljárással védettek.